Produkty

SV001 - Systém managementu kvality dle ISO 9001

Systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 Výklad ČSN EN ISO 9001, principy systému managementu kvality, přínosy a rizika systému managementu kvality, politika a cíle kvality, dokumentace systému managementu kvality, řízení zdrojů., řízení procesů, řízení neshod, opatření k nápravě a...

SV002 - Systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005

Systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 Výklad ČSN EN ISO 14001, principy systému environmentálního managementu, přínosy a rizika systému environmentálního managementu (EMS), politika EMS, dokumentace EMS, řízení environmentálních aspektů.  

SV003 - Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008 Výklad normy ČSN OHSAS 18001:2008, principy systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), přínosy a rizika systému managementu BOZP, politika a cíle, dokumentace systému managementu BOZP, řízení...

SV004 - Systém managementu bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001 v nové revizi

Systém managementu bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001:2014 Výklad ČSN ISO/IEC 27001, principy systému managementu bezpečnosti informací, přínosy a rizika systému, kontext organizace, bezpečnostní politika, analýza rizik, prohlášení o aplikovatelnosti, plány zvládání rizik, interní audity,...

SV005 - OHSAS 18001

Seminář – OHSAS 18001. Seminář je věnován revidovanému standardu OHSAS 18001, který definuje požadavky na certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany práce.V novém standardu ČSN OHSAS 18001:2008, který je již vydáván jako norma (nikoli specifikace), se objevuje řada změn, na které...

SV101 - Interní audity systému managementu kvality

Interní audity systému managementu kvality Výklad ČSN EN ISO 9001, výklad ČSN EN ISO 19011, etapy interních auditů - plánování, realizace a vyhodnocení interního auditu systému managementu kvality.  

SV102 - Interní audity systému environmentálního managementu

Interní audity systému environmentálního managementu Výklad ČSN EN ISO 14001:2005, výklad ČSN EN ISO 19011, etapy interních auditů - plánování, realizace a vyhodnocení interního auditu systému managementu jakosti.  

SV103 - Interní auditor systémů managementu

Interní auditor systémů managementu Výklad ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, OHSAS 18001, ČSN ISO/IEC 27001; výklad ČSN EN ISO 19011, etapy interních auditů, techniky interních auditů, psychologie a interní audity, komunikace při interních auditech, simulace plánování, provedení a vyhodnocení...

SV104 - Řízení dokumentace v praxi

Řízení dokumentace v praxi Definice řízené a řídicí dokumentace, životní cyklus dokumentů, struktura řídicí dokumentace, využití sw aplikací a workflow při řízení dokumentů, spisová a skartační služba v praxi, uplatnění zákona 499/2004 Sb. o archivnictví.