SV102 - Interní audity systému environmentálního managementu

Interní audity systému environmentálního managementu
Výklad ČSN EN ISO 14001:2005, výklad ČSN EN ISO 19011, etapy interních auditů - plánování, realizace a vyhodnocení interního auditu systému managementu jakosti.