SV002 - Systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005

Systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005
Výklad ČSN EN ISO 14001, principy systému environmentálního managementu, přínosy a rizika systému environmentálního managementu (EMS), politika EMS, dokumentace EMS, řízení environmentálních aspektů.