SV004 - Systém managementu bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001 v nové revizi

Systém managementu bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001:2014
Výklad ČSN ISO/IEC 27001, principy systému managementu bezpečnosti informací, přínosy a rizika systému, kontext organizace, bezpečnostní politika, analýza rizik, prohlášení o aplikovatelnosti, plány zvládání rizik, interní audity, dokumemntované informace, řízení bezpečnostních incidentů ....

Seminář je určen pro manažery a bezpečnostní správce.