SV101 - Interní audity systému managementu kvality

Interní audity systému managementu kvality
Výklad ČSN EN ISO 9001, výklad ČSN EN ISO 19011, etapy interních auditů - plánování, realizace a vyhodnocení interního auditu systému managementu kvality.