SV005 - OHSAS 18001

Seminář – OHSAS 18001.

Seminář je věnován revidovanému standardu OHSAS 18001, který definuje požadavky na certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany práce.V novém standardu ČSN OHSAS 18001:2008, který je již vydáván jako norma (nikoli specifikace), se objevuje řada změn, na které bychom Vás rádi připravili.

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte – zařadíme Vás do našich již připravených seminářů, popř. pro Vás a Vaši firmu připravíme seminář „přesně na míru“. Neváhejte - přechodového období pro zavedení revidovaného dokumentu je stanoveno do 1.7.2009.

Detailní informace, včetně přihlášek a cenových podmínek naleznete zde.