SV103 - Interní auditor systémů managementu

Interní auditor systémů managementu
Výklad ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, OHSAS 18001, ČSN ISO/IEC 27001; výklad ČSN EN ISO 19011, etapy interních auditů, techniky interních auditů, psychologie a interní audity, komunikace při interních auditech, simulace plánování, provedení a vyhodnocení interního auditu.