SV003 - Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008
Výklad normy ČSN OHSAS 18001:2008, principy systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), přínosy a rizika systému managementu BOZP, politika a cíle, dokumentace systému managementu BOZP, řízení zdrojů, řízení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření.