SV104 - Řízení dokumentace v praxi

Řízení dokumentace v praxi
Definice řízené a řídicí dokumentace, životní cyklus dokumentů, struktura řídicí dokumentace, využití sw aplikací a workflow při řízení dokumentů, spisová a skartační služba v praxi, uplatnění zákona 499/2004 Sb. o archivnictví.