SV001 - Systém managementu kvality dle ISO 9001

Systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009
Výklad ČSN EN ISO 9001, principy systému managementu kvality, přínosy a rizika systému managementu kvality, politika a cíle kvality, dokumentace systému managementu kvality, řízení zdrojů., řízení procesů, řízení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření.