GiTy, a.s.

GiTy, a.s.

Seminář interních auditorů integrovaného systému managementu.
Kontakt: Ing. Petr Sláma (pslama@gity.cz)