Zetor, a.s.

Zetor, a.s.

Seminář interních auditorů systému managementu kvality.
Kontakt: Milan Vavroušek (vavrousek@zetor.cz)