Marek Mitáček

Lektor

Telefon: +420 602 124 954,

Email: mitacek@tdsbrno.cz

Marek zabezpečuje vedení následujících seminářů:
- Systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001;
- Systéma environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001;
- Systém managementu bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001;
- Systém managementu IT služeb dle ČSN ISO/IEC 20000-1; 
- Interní audity systému managementu kvality;
- Interní audity systému environmentálního managementu;
- Interní auditor systémů managementu; 
- Řízení dokumentace v praxi;