SV004 - Systém managementu bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001

03.04.2008 09:00

Systém managementu bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001

Nejbližší volný termín: 03.04.2008 od 09:00
Detailní informace, včetně přihlášek a cenových podmínek naleznete zde.

Zpět